Naudinga informacija. Kaip pasirinkti šilumos siurblį?

"Panasonic AQUAREA" šilumos siurbliai oras-vanduo - revoliucija šildymo technikos rinkoje! 2010-2016 m. EKSPLOATACIJOS REZULTATAI

Energijos kainos praktiškai jau seniai susilygino su pasaulinėmis kainomis. Atitinkamai išaugo ir išlaidos šildymui. Išlaidos namo šildymui sudaro ženklią vidutinės šeimos biudžeto dalį. Būtent todėl dabar taip svarbu yra teisingai pasirinkti šildymo sistemą. Nuo šio pasirinkimo priklauso, kokias sumas turėsite išleisti patogumui ir konfortui Jūsų namuose.

Šildymo išlaidų skirtumai, naudojant skirtingas šildymo sistemas, gali būti gana nemaži (ypač atsižvelgiant į namų eksploataciją per daugelį metų).

Apie kokias sumas gali būti kalbama? Kaip išlaidos šildymui keičiasi priklausomai nui šilumos šaltinio? Kiek svarbus teisingas pasirinkimas? Bandysime atsakyti į šiuos klausimus, pavyzdžiu pasirinkdami konkretų realų namą.

Apžvelgsime Lietuvos kaimyninės valstybės Latvijos konkretaus namo (200m2) realios eksploatacijos rezultatus (2013-2016 metais). Namas yra Latvijai tipiškos konkstrukcijos - fibo blokai + 100 mm putplastis. Dviejų aukštų, pirmąjame - šildomos grindys, antrąjame - radiatoriai (1 paveikslas). Vieta - Kekava. Name gyvena jauna šeima su mažu vaiku. Šildymu ir karštu vandeniu aprūpina šilumos siurblys oras-vanduo PANASONIC AQUAREA T-CAP SXF12. Šilumos siurbliui yra sumontuotas atskiras elektros skaitiklis ir šilumos skaitiklis. Dėl to galima įvertinti šilumos energijos kiekį, kuris pagaminamas namui šildyti ir karštam vandeniui paruošti (šilumos skaitiklis). Taip pat realias elektros energijos sąnaudas (atitinkamai ir pinigus) gaminant šį šilumos kiekį (elektros skaitiklis).

Eksploatacijos rezultatai yra pateikti 2 paveiksle. Šildymui ir karšto vandens paruošimui (nuo 2013 m. lapkričio iki 2016 m. spalio) šiam namui vidutiniškai per metus reikėjo 28398 kWh šilumos (žr. skaitiklio rodmenis).

Namas su šilumos siurbliu

 

 

 

 

Šiai šilumai pagaminti oras-vanduo šilumos siurblys PANASONIC AQUAREA vidutiniškai metuose eikvojo 8285 kWh elektros (žr.elektros skaitiklio rodemis), tai kainavo 1326 EUR (1 kWh=0,16 EUR), arba vidutiniškai 111 EUR per mėnesį. 200 m2 namui, kur naudojama daug karšto vandens, tai jau savaime geras rezultatas!

Būtina pabrėžti sąnaudų stabilumą naudojant šilumos siurblį oras-vanduo per tejus metus.

Tačiau kiek reikėtų mokėti namo šeimininkui už tokį patį šilumos kiekį - 28398 kWh - pagaminus naudojant kitus šilumos šaltinius?

Kaip alternatyva šilumos šaltiniai šiam namui galėtų būti: magistrale tiekiamos dujos, suskystintos dujos, granulės, dyzelinis kuras, elektra, geoterminis šilumos siurblys.

Kieto kuro katilas (anglys, malkos, briketai) neapžvelgiamas, nes tokios šiuolaikinio namo savininkas nenorės 6 mėnesius per metus dirbti kūriku. Skaičiavimų rezultatai pateikti  žemiau esančioje lentelėje.

Imsime šiuo metu galiojančius tarifus. Šildymo kaštų įvertinimą skirtingiems kuro tipams atliksime naudodami visuotinai priimtiną formulę:

Q - reikalingas šilumos kiekis, mūsų atveju 28398 kWh (šilumos skaitiklio rodmuo);

c - kuro vieneto kaina;

A - kuro vieneto šiluminė talpa;

n - katilo viso naudingumo koeficientas.

Eksploatacinės išlaidos vidutiniškai 2013-2016 m. (skaičiavimų rezultatai pagal formulę).

 

 

Kuro tipas Mat. vnt.

Šiluminė talpa

kWh/mat.vnt.

Kuro kaina,

EUR/mėn.

Vid. naud.

koef.,

%

Šilumos kaina,

EUR/1 kWh

Suvartota šiluma,

kWh

Šildymo kaina su karštu vandeniu,

EUR

Magistrale tiekiamos dujos m3 9,45 0,430 90 0,0506 28398 1436
Suskystintos dujos kg 12,87 0,835 90 0,0721 28398 2047
Granulės (10% drėgmė) t l4760 kWh145 80 0,0381 28398 13861
Dyzelinis kuras l 9,83 0,480 90 0,0543 28398 1541
Panasonic Aquarea kWh 3,43 0,160 100 0,0466 28398 1325
Elektra kWh 1 0,160 100 0,1600 28398 4544
Geoterm. SS (SPF=3,8) kWh 3,8 0,160 100 0,0421 28398 1196

1 Atsižvelgiant į vandens šildymą vasarą elektrodu.

(Granulių katilų gamintojai rekomenduoja tik šildymo sezono metu karštą vandenį paruošti katilu, o vasarą naudoti elektrinį šildytuvą, nes nerekomenduojama vasarą palikti katilą įjungtą ilgo budėjimo režimu. Taip daro daugelis granulių katilų savininkų, tausodami katilus).

Dar kartą pažymėsime: su Panasonic Aquarea šilumos siurbliu oras-vanduo savininkas už šildymą ir karštą vandenį 2013-2016m. vidutiniškai mokėjo 1325 EUR per metus.

Jei namo savininkas nuspręstų vietoj šilumos siurblio oras-vanduo naudoti kitus šilumos šaltinius, jo nuostoliai (papildomos išlaidos dėl išaugusių šildymo išlaidų), būtų žymūs:

 

Naudojant:                                                                      Nuostoliai per 2 metus, EUR             Nuostoliai per 15 metų, EUR
*magistrale tiekiamas dujas                                                              333                                                   1665
*suskystintas dujas                                                                           2166                                                  10830
*dyzelinį kurą                                                                                    648                                                    3240
*elektrą                                                                                              9657                                                 48295

 

Skaičiai kalba patys už save - reikia būti labai dideliu minėtųjų sistemų entuziastu, kad sutiktum su tokiu dideliu išlaidų permokėjimu eksploatuojant (palyginus su Panasonic šilumos siurbliu oras-vanduo).

Iš pirmo žvilgsnio su granulėmis - kita situacija, nes šilumos siurblys oras-vanduo užtikrina nedidelę ekonomiją - 60 EUR per metus. Bet reikia turėti omenyje, kad reikiamam šilumos kiekiui metuose pagaminti reikės beveik 7 tonų granulių (460 maišų, po 15 kg kiekviename)! Šiuos maišus reikėtų atvežti, sukrauti į sandėlį, reguliariai įberti į katilo bunkerį, taip pat išvalyti ir išnešti pelenus). Papildomai dar reikia reguliariai valyti degiklį, sekti, kad kartu su granulėmis į bunkerį nepatektų šiukšlių ir neįstrigtų varžtų, kartą per tris mėnesius reikia valyti katilo oro kanalą, rūpintis, kad bunkeris būtų hermetiškas (priešingu atveju dūminių dujų gali patekti į patalpas) ir t.t. Ir namo savininkas, atlikęs visus šiuos sunkius ir gana sudėtingus darbus, dar turėtų primokėti 60 EUR kiekvienias metais!

Bet Panasonic šilumos siurbliai oras-vanduo veikia visiškai automatiniu režimu, ir nebūtina įsikišti žmogui! Todėl granulės vis dėlto nėra geriausias variantas!

Skaičiavimai rodo, kad eksploatuojant ekonomiškesnis už Panasonic oras-vanduo šilumos siurblius iš visų apžvelgiamų sistemų yra tik geoterminis (žemės) šilumos siurblys. Bet šiuolaikiškas žemės šilumos siurblys yra efektyvesnis už Panasonic oras-vanduo šilumos siurblį tik 10-15% (realiai gautasis SPF šilumos siurbliui Panasonic 2013-2016 m. yra 3,4 (žr. 2 pav.); bet vidutinis realusis SPF žemės šilumos siurbliams, remiantis paskutiniais vokiečių tyrimais, yra vienodas: 3,8-3,9). Tai reiškia, kad ekonomija sumontuojant žemės šilumos siurblį būtų tik 129 EUR/metuose. O žemės šilumos siurblių kaina yra didesnė maždaug 5 tūkstančiais EUR nei Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių, dėl to žemės šilumos siurblių atsipirkimo terminas yra nerealus - 35 - 40 metų!

 

Panasonic oras-vanduo šilumos siurblių dideliam ekonomiškumui palyginus su paprastais šildymo būdais iliustruoti galima panagrinėjant du realius pavyzdžius:

1 pavyzdys, palyginimas su centriniu šildymu, 3 paveikslas

Palyginsme šildymo ir karšto vandens paruošimo išlaidas 95 m2 name, kuriame sumontuotas Panasonic oras-vanduo šilumos siurblys, ir minėtas išlaidas 74 m2 trijų kambarių bute (119 serija) Rygoje (Viršu garvėje) laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio iki 2016 m. balandžio.

Būtina pažymėti, kad centrinis šildymas Rygoje laikomas vienu pigiausių Latvijoje, nes naudojamos renovuotos kogeneracinės šiluminės stotys, nauji šilumos mazgai ir t.t.

Nepaisant to, vidutinės šildymo ir karšto vandens paruošimo išlaidos 95 m2 name su šilumos siurbliu oras-vanduo buvo tik 62 EUR per mėnesį, o 71 m2 bute - 94 EUR per mėnesį, tai yra 1,5 karto pigiau! Jei atsižvelgsime į plotų skirtumus , tai šis skirtumas dar labiau padidėja - 0,65 EUR/m2 name su Panasonic šilumos siurbliu oras-vanduo prieš 1,32 EUR/m2 butą (skiriasi 2 kartus)! 

Pažymime, kad tai realūs duomenys!

Mūsų nuomone, gana įtikinamas Panasonic šilumos siurblių oras-vanduo efektyvumo patvirtinimas.

 

2 pavyzdys, palyginimas su magistrale tiekiamomis dujomis, 4 paveikslas.

 

Palyginsime išlaidas šildymui ir krašto vandens paruošimui dviejuose skirtinguose namuose, iš kurių viename (135 m2) yra įrengtas Panasonic šilumos siurblys oras-vanduo, o kitame (120 m2) naudojama magistrale tiekiamos dujos (savininkas užrašo dujų skaitiklio rodmenis kiekvieną mėnesį).

Šildymo ir karšto vandnes paruošimo vidutinės išlaidos name su Panasonic šilumos siurblio oras-vanduo buvo 59 EUR per mėnesį, arba 0,44 EUR/m2. Name su dujiniu šildymu šiuo laikotarpiu išlaidos buvo vidutiniškai 62 EUR per mėnesį, arba 0,52 EUR/m2 !

Matyti, kad šiuo atveju yra 18 % brangiau nei name su Panasonic oras-vanduo šilumos siurbliu!

2016 metų sausio pradžioje, kai buvo didelis šaltis (naktimis iki -27ºC), mes atlikome specialų savo šilumos siurblių, kurie veikė realiuose namuose, patikrinimą.

Buvo užfiksuoti šilumos ir elektros sakitiklių parodymai kas ~10 valandų (ryte ir vakare) dienomis, kai buvo didelis šaltis. Tai leido įvertinti realias šilumos siurblių veikimo charakteristikas (atsižvelgiant į atšildymą ir t.t.) esant ypač žemomis remperatųromis (-15ºC ÷ -27ºC), 5 paveikslas.

 

Rezultatų apžvalga:

1. Patvirtintas šilumos siurblių oras-vanduo veikimo pajėgumas esant žemai temperatūrai. Kai lauko temperatūra buvo -24ºC šilumos siurblys įkaitino šilumos nešėją iki +51ºC. Namams užteko šilumos net esant -26ºC ÷ -27ºC.

2. Patvirtintas veikimo efektyvumas esant žemai temperatūrai. Kai vidutinė lauko temperatūra buvo -22ºC (sausio 7-8d. per 24 valandas, minimali temperatūra -27ºC), modelis WH-SXC12F su nominalia 12 kW galia užtikrino vidutinę šilumos galią 9,9 kW! Esant tokiai žemai lauko temperatūrai, buvo fiksuoti dideli COP dydžiai: COP=1,8 (Jaunolainė, SXC12F); COP=1,95 (Kekava, SXC12F); COP=2,3 (Krustkalnai, SXC09).

3. Patvirtinta, kad Panasonic T-CAP šilumos siurbliai oras-vanduo modeliai išsaugo nominalią galią iki -15ºC. Modelis WH-SXC09F3E8 su nominalia 9 kW galia, temperatūros diapazonui esant -14ºC ÷ -16ºC, ilgą laiką (20 valandų) užtikrino vidutinę 9,3 kW šilumos galią ir vidutinė COP=2,23.

Gautieji duomenys gerai dera ir su kitais nepriklausomų tyrimų rezultatais - vokiečių sertifikavimo labaratorija TUV: esant -20ºC modeliui SXC09F3E8 (9kW) fiksuota COP=2,32; modeliui SXC12F9E8 (12kW) esant -20ºC užfiksuota COP=2,16.

Kaip matyti, reali eksploatacija parodė įtikinamus Panasonic šilumos siurblių oras-vanduo pranašumus lyginant su visomis tradicinėmis šildymo sistemomis. Tai patvirtina ir tai, kad Panasonic šilumos siurbliai oras vanduo papilitę plačiai privačioje statyboje ir jau daugiau nei 900 įrenginių veikia Lietuvoje ir Latvijoje. Oras-vanduo šilumos siurblius gerai įvertino ir profesionalai.

Didžiausia Latvijos gamykla, gaminanti šiuolaikiškus aukštos kokybės surenkamus namus "Livas Grupa" nuo 2015 metų savo namuose komplektuoja šildymo sistemas su Panasonic oras-vanduo šilumos siurbliais. Gamykla "Superbebris" yra realizavusi projektą, kai 40 namų komplekse "Dzidrinas" buvo sumontuoti šilumos siurbliai oras-vanduo. Yra susitarta dėl Panasonic šilumos siurblių oras-vanduo naudojimo gamykloje, gaminančioje namus "Timbero".

Tuo tarpu neatsilieka ir Lietuva. 2015 metų pradžioje, po įvairiapusio tyrimo, žinomas Vilniaus nekilnojamojo turto vystytojas "Kalnėnų projektai" priėmė sprendimą statomą 77 namų kompleksą "HillTown" komplektuoti su šildymo sistemomis su Panasonic šilumos siurbliais oras-vanduo (žr. vaizdo įrašą).

https://www.youtube.com/watch?v=rWnDnbEvnoc

Tai yra didžiausias projektas, naudojant šilumos siurblius "oras-vanduo" Baltijos šalyse. Akivaizdu, kad tokie revoliuciniai pasiekimai tapo įmanomi dėl naujausių technologijų, kurios pritaikytos Panasonic šilumos siurbliuose oras-vanduo.

 

Truputis istorijos:

Labai efektyvūs invertoriaus tipo "oras-oras" šilumos siurbliai Panasonic NORDIC pasirodė 2000-2002 metais. Jais iš karto buvo plačiai susidomėta Skandinavijos šalyse - Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Tai susiję su tuo, kad šiose šalyse tradiciškai yra paplitęs elektrinis šildymas. Panasonic NORDIC šilumos siurblys leido sumažinti išlaidas (kurios, didėjant tarifams, nuolat augo) 2,5-3 kartus. Dėl to ekonomiją mylintys skandinavai per pastaruosius 10 metų įsigijo 120000 Panasonic NORDIC siurblių kiekvienais metais. Šiuo metu Skandinavijoje daugiau nei 1000000 namų ūkių yra aprūpinti Panasonic šilumos siurbliais.

Kaimyninėje Latvijoje šie šilumos siurbliai oras-oras parduodami nuo 2002 metų ir iki 2010 metų sėkmingai eksploatuojama maždaug 1500 Panasonic NORDIC oro šilumos siurblių (iki šios dienos parduota jau daugiau nei 4000 tokio tipo Panasonic šilumos siurblių Latvijoje).

2010 metais, remiantis anksčiau įgyta didele patirtimi (Japonijoje Panasonic šilumos siurbliai oras-vanduo parduodami nuo 1973 m. ir užima pirmą vietą šiame regione!), kompanija nusprendė pasiūlyti vartotojams iš principo naujus oras-vanduo tipo šilumos siurblius PANASONIC AQUAREA, iš viso daugiau nei 60 modelių nuo 7 iki 16 kW galios, o jų efektyvumo koeficientas COP siekia net 4,67. Šiais oras-vanduo šilumos siurbliais įmanoma užtikrinti karštą vandenį namų ūkio reikmėms ir arba dušui/voniai visus metus. Dera ypač pabrėžti, kad šie šilumos siurbliai yra efektyvūs ir patikimai tarnauja ir lauko temperatųrai esant -25ºC. Panasonic savo oras-vanduo šilumos siurblių darbui tokiomis ekstremaliomis sąlygomis suteikia ir 5 metų garantiją.

2017 metais Panasonic, remdamasi didele šilumos siurblių NORDIC ir AQUAREA gamybos Skandinavijai patirtimi, pasiūlė naujus oras-vanduo šilumos siurblių modelius H AQUAREA T-CAP (Total capacity) - specialiai šaltam klimatui sukurtus modelius su darbiniu diapazonu, praplėstu iki -29ºC!

 

Panasonic Aquarea T-CAP šilumos siurblių modeliuose efektyviam ir saugiam veikimui užtikrinti esant žemai lauko temperatūrai įgyvendintas didelis inovacijų kompleksas:

1. Didelio efektyvumo dviejų rotorių didesnės galios ir slėgio laipsnio kompresoriai, optimizuoti žemai temperatūrai.

2. Kompresoriaus apsukų valdymo mikroprocesoriumi sistema "Inverter +", dėl kurios yra galimybė ženkliai padidinti šiluminę galią esant žemai temperatūrai.

3. Tarpinis suslėgto oro aušintuvas su elektronine valdymo sistema termodinaminio ciklo efektyvumui padidinti esant žemai temperatūrai.

4. Išmanioji atitirpinimo sistema, atsižvelgiant į oro temperatūrą ir drėgmę, optimizuojant atitirpinimo nuostolius esant žemai temperatūrai.

5. Ir galų gale - PANASONIC technikos tradicinė kokybė ir saugumas.

Dėl šių inovacijų šilumos siurbliai oras-vanduo AQUAREA T-CAP išsaugo maksimalią šilumos galią iki -20ºC, o efektyvaus veikimo diapazonas praplečiamas iki -29ºC! Būtent šie naujos kartos šilumos siurbliai buvo sumontuoti testuojamuose namuose ir davė puikių rezultatų!

VISA, KAS MINĖTA AUKŠČIAU, LEIDŽIA DARYTI TOKIĄ SVARBIĄ IŠVADĄ:

Panasonic Aquarea šilumos siurblių oras-vanduo 7 metų eksploatacija Lietuvoje ir Latvijoje įtikinamai įrodė jų saugumą ir efektyvumą esant bet kokiai temperatūrai to diapazono, kuris būdingas mūsų klimatui (šiuo metu Lietuvoje ir Latvijoje yra sumontuoti ir sėkmingai veikia daugiau nei 900 Panasonis AQUAREA šilumos siurblių oras-vanduo).

Praktika parodė, kad Panasonic Aquarea inovatyvios sistemos dėl naujausių technologijų yra tapusios šildymo rinkos lyderėmis, nes šiandien Lietuvos ir Latvijos oro sąlygomis yra ekonomiškiausia, saugiausia ir patogiausia ŠILDYMO SISTEMA.

Detaliau susipažinti su Panasonic šilumos siurblių NORDIC oras-oras ir AQUAREA T-CAP oras-vanduo modelių pasiūla ir gauti reikiamas konsultacijas galima UAB "Baltic Frost", Dubysos g. 58, Klaipėdoje, tel. 8 677 55755, el.paštas info@balticfrost.lt, internetinė svetainė www.e-silumossiurbliai.lt

 

Kodėl verta rinktis oras-vanduo šilumos siurblį ?

 

Rinkdamiesi šilumos siurblį Jūs renkatės komfortą. Galėsite pamiršti bet kokį kurą, kuris gali kelti papildomą gaisro tikimybę Jūsų namuose. Jums nereikės nuolat nerimauti dėl Jūsų šildymo sistemos darbo, nes ji dirba automatiškai. Tai energijos ir pinigų taupymas. Jeigu jūs turite ar statote naują namą ir planuojate vandeninę šildymo sistemą (radiatoriai, šildomos grindys) ir karšto vandens paruošimą, rinkitės oras-vanduo tipo siurblį. Jūs gausite pilnavertę sistemą, kuri ištisus metus gali tarnauti kaip vienintelis šilumos šaltinis.

 

Kokie oras vanduo šilumos siurblio privalumai?

 • paprasta integruoti į jau esamą bet kurią kitą įprastinę šildymo sistemą bei karšto vandens ruošimo sistemą;
 • vasaros metu oras-vanduo šilumos siurblys ruošia vandenį buitiniam vartojimui ypač mažomis sąnaudomis.
 • lengva pajungti prie radiatorinės ar grindinio šildymo sistemos;
 • sumažėja išlaidos šildymui;
 • tai ekologiška šildymo sistema neišskirianti CO2 į aplinką;
 • katilinėje nebus dulkių, triukšmo ir pelenų;
 • montuojant šilumos siurblį nereikalingi jokie žemės darbai, nereikia kamino bei kuro saugyklos;
 • kompaktiškas išorinis bei vidinis blokas;
 • šilumos siurblys oras-vanduo - tai nereikalaujantis priežiūros įrenginys, todėl galite palikti namus net ir ilgesniam laikui.
 • automatinis paleidimas, sustabdymas ir atitirpinimas, kuriam nereikia specialaus dėmesio.
 • veikimas bet kokiomis oro sąlygomis. Šilumos siurblys veikia esant aplinkos oro temperatūrai nuo -25°C iki +40°C, nepriklausomai nuo metų ar paros laiko bei oro sąlygų (apsiniaukę, lietus ar sniegas);
 • nėra apsinuodijimo pavojaus (freonas - visiškai nekenksmingas);

 

Į ką atkreipti dėmesį renkantis šilumos siurblį?

Renkantis šilumos siurblį aktualiausias kriterijus yra jo naudingumo koeficientas, vadinamas COP (angl. Coefficient Of Performance). COP yra šildymo efektyvumo koficientas. Jei COP yra 4, tai reiškia, kad elektros sąnaudų ir šilumos santykis yra 1:4. Sunaudojus dalį elektros, likusi nauda, kurią sugeneruoja šilumos siurblys, yra gaunama iš aplinkos.

 

Kokio efektyvumo šilumos siurblį rinktis?

Jeigu jūsų siurblys yra 10kW galingumo, o COP prie -7 laipsnių lauko temperatūros yra 4,2 , reiškiasi, kad valandinės elektros sąnaudos atiduodant 10kW šilumos galios bus 10 / 4,2 = 2,38kW

Tai yra vienas iš svarbiausių rodiklių kuris parodo šilumos siurblio efektyvumą. Kuo aukštesnis COP prie žemesnės lauko temperatūros, tuo mažesni kaštai bus šaltomis žiemos dienomis.

 

Patalpos dydis ir šilumos siurblio galingumas?

Kuo didesnė patalpa, tuo galingesnis šilumos siurblys. Kad siurblys veiktų efektyviai, būtina atsižvelgti į šildomos patalpos dydį, tūrį, šildomo buitinio vandens kiekį ir kitas sąlygas. Nepakankamai galingas siurblys turės kur kas didesnes apkrovas, todėl pasiekti reikiamą patalpos temperatūrą užtruks daugiau laiko ir tai pareikalaus didesnių elektros sąnaudų. Naudojantis žemiau pateikta lentele, galite apytiksliai paskaičiuoti, kokio galingumo siurblio Jums reikia.

 

        Namo               plotas                                 Šilumos kiekis*

Geros šiluminės varžos reikia apie 40 W/m2

Prastesnės šiluminės varžos reikia apie 60 W/m2
100 m2 4 kW 6.0 kW
125 m2 5 kW 7.5 kW
150 m2 6 kW 9.0 kW
175 m2 7 kW 10.5 kW
200 m2 8 kW 12.0 kW
225 m2 9 kW 13.5 kW
250 m2 10 kW 15.0 kW
275 m2 11 kW 16.5 kW
300 m2 12 kW 18.0 kW

*Nurodyti galingumai yra preliminarūs. Viskas priklauso nuo patalpų dydžio, išplanavimo bei izoliacijos.

 

Kaip veikia šilumos siurblys?

Šilumos siurblys veikia perduodamas šilumą iš vienos aplinkos į kitą, naudojant kompresorių ir šaldymo grandinę. Šilumos siurblys oras-vanduo, tai šilumos perdavimas iš aplinkos į vandenį. Jis veikia priešingai nei šaldytuvas - ne šaldo, o šildo.

Išoriniame bloke esantis ventiliatorius priverstinai siurbia aplinkos orą pro garintuvą. Garintuve yra skystas šaltnešis (freonas), kuris garuodamas sugeria šilumą iš aplinkos oro. Tada dujinės būsenos šiltas freonas yra suspaudžiamas kompresoriaus ir virsta skysčiu. Tokiu būdu dar labiau pakyla šaltnešio temperatūra. Taip įkaitęs freonas perneša šilumą į kondensatorių, kuris yra apvyniotas aplink vandens talpyklą. Galiausiai karštas freonas atiduoda šilumą, kurią sugeria talpykloje esantis vanduo. Tuomet atvėsęs šaltnešis pereina pro plėtimosi vožtuvą, kur jis yra perkeliamas atgal į dujinę agregatinę būseną, ir procesas prasideda iš naujo.

 

Kas nutinka jeigu šilumos siurblys nepajėgia tiekti reikiamo šilumos kiekio?

Visi šiuolaikiški šilumos siurbliai turi įmontuotus elektrinius tenus, kurių šiluminė galia siekia iki 9kW. Tenai naudojami tik esant labai žemai lauko temperatūrai, kai kompresorius nebepajėgus pernešti šilumos.

 

Kas turėtų įrengti šilumos siurblį?

Nemažiau svarbus aspektas renkantis šilumos siurblį – pasirinkti meistrą, įrengsiantį šilumos siurblį jūsų namuose. Geras meistras – tikras savo srities profesionalas – patars ir padės išsirinkti reikiamą šilumos siurblį ir užtikrins, kad įrenginiai būtų tinkamai paruošti naudojimui, suteiks gaminio ir atliktų darbų garantijas. Norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais šilumos siurblių montavimo darbus gali atlikti tik teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

 

Kuo skiriasi oras-oras ir oras-vanduo sistemos?

Oras-oras šilumos siurbliai perduoda šilumą ar šaltį tiesiogiai patalpų orui tarsi kondicionieriai. Inverter leidžia pasiekti greitą šildymą bei šaldymą sunaudojant minimaliai elektros energijos. Oras-vanduo šilumos siurbliai galutinį šilumos atidavimą atlieka į vandenį, tad patalpos šildomos per radiatorius ar grindinę šildymo sistemą. O štai oras-vanduo-oras šilumos siurblio sistema vėsina ir šildo patalpas tiesiogiai per orą ir kartu atiduoda šilumą radiatoriams ar grindinei šildymo sistemai bei ruošia karštą vandenį buitiniam vartojimui.

 

Kada rinktis oras-oras sistemą?

Oras-oras sistema šildo tik vieną patalpą, tad geriausiai tinka ten, kur yra viena didelė erdvė. O oras-vanduo šildymo sistemą rekomenduojama įrengti standartinio išplanavimo su daug atskirtų erdvių namuose ar butuose, nes ji gali šildyti daug patalpų vienu metu. Oras-oras šilumos siurblius galima derinti su visomis įprastinėmis šildymo sistemomis, taip sumažinant šildymo kaštus, pagerinant patalpų orą ir užtikrinant tinkamą patalpų mikroklimatą. Tai puikus pasirinkimas taupiam patalpų šildymui.

 

Kodėl verta rinktis oras-oras sistemą?

 • Nereikia įrengti atskiros šildymo sistemos, t.y. radiatorių ar šilto oro tiekimo kanalų;

 • Jūs gaunate tris funkcijas vienoje sistemoje – patalpų šildymą žiemą, vėsinimą vasarą ir oro valymą;

 • Palyginus su kitomis šildymo sistemomis, investicija nėra didelė ir ji greit atsiperka;

 • Oras-oras šilumos siurblius galima sumontuoti bet kokiame būste – tiek jau gyvenamame, tiek naujai statomame;

 • Išpučiamas oro srautas sujudina patalpose esantį orą, šiek tiek jį pasausindamas, taip užkertamas kelias pelėsio atsiradimui ir/ar plitimui;